Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Przemysław Wielgosz: Brunatniejący neoliberalizm

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

@

"lewicowemu rządowi premiera Tsiprasa"

Nie ma to jak zyc w alternatywnej rzeczywistosci.

autor: lemski, data nadania: 2016-08-13 20:29:41, suma postów tego autora: 279

interpretacja z punktu widzenia teorii MLN (MILENA)

Teoria MLN czy też bardziej rozszerzająco MILENA to próba odnowienia myśli postępowej i lewicowej po upadku takich systemów jak marksizm czy pozytywizm i "spłukaniu" resztek jakiejkolwiek lewicowości do wyłącznie intelektualistycznego, będącego sztuką dla sztuki, postmodernizmu.
Skąd taki skrót? MLN jest teorią eklektyczną, czerpiącą z rożnych podejść. M oznacza marksizm, L oznacza historycznie różne postacie lewicowości, ale także postępowy liberalizm, N oznacza zaś nietzcheanizm, przez co kładzie się nacisk na "wolę mocy", przewartościowanie wartości i inne trudne aspekty rzeczywistości; oznacza również trwałe zerwanie z konsumpcjonizmem i zaakceptowanie wszelkich stanów między ascetyzmem a hedonizmem, które są częścią życia, stąd nacisk na witalizm.
Rozszerzenie MLN czyli MILENA obejmuje również litery I czyli instytucjonalizm (konieczność przejścia z podziemia i kontrkultury, bo tam znalazła się dziś lewica, do poziomu instytucji, własnych lub przejętych), E - ekologizm (jako podejście do natury, ale i do funkcjonowania społeczności lokalnych i globalnych) oraz A - aktywizm, mający wyrwać lewice z biernego intelektualizmu, który interpretuje sam siebie albo kapitalizm, i na tym jego zadanie się kończy. Nazwa MILENA ma odwoływać się również do milenaryzmu, a tym samym ma być zadaniem na nowe, rozpoczynające się, tysiąclecie.

Brexit, porażka Podemos, wygrane prawicy w Austrii to symptomy rosnącego zwracania się ludzi i mediów ku etnonacjonalizmowi. To również efekt kryzysu demokracji fasadowej, zwanej pośrednią, liberalną itp., w związku z czym należy ten ustrój zawiesić, przekształcić lub obalić. Ewolucja, reformizm czy rewolucja są różnymi dostępnymi drogami i tylko od lokalnych warunków zależy, która z tych dróg okaże się właściwa. Pytanie, które od razu nasuwa się, gdy mówimy o konieczności zastąpienia demokracji pośredniej, to pytanie: jaki nowy ustrój ?

Możemy wykorzystać założenia teorii MLN/MILENA do budowy takiego ustroju. Po pierwsze, ustrój ten powinien czerpać z myśli i doświadczeń marksistowskich, a więc powinien być rządem warstw biednych, względnie średnich, potocznie mówiąc - warstw ludowych. Praktyka państw o proweniencji marksistowskiej mówi również, że aby skutecznie konkurować z kapitalizmem, należy wprowadzić gospodarkę planową. Planowa nie oznacza jednak, że centralnie rozdzielcza. Należy unikać powtarzania słabych punktów historycznych doświadczeń. ustrój taki powinien być więc nastawiony na realizowanie woli klas ludowych oraz długoterminowy rozwój.
Po drugie, czerpiąc z historii ruchów lewicowych oraz antykonserwatywnego liberalizmu, możemy szukać elementów, które dopełniać będą ludowość i planowość. Skorzystać można z socjalizmu utopijnego i anarchizmu w budowaniu nowego ustroju samorządów, a myśl tych doktryn skrzyżować z modelem państwa ludowo-autorytarnego znanego z krajów byłego bloku socjalistycznego.
Po trzecie, czerpiąc z nietzscheanizmu, trzeba wytworzyć ustrój w ten sposób, by dawał poczucie mocy i dumy z powodu jego efektywności, jak i z podstaw, które legły u jego budowy. System musi rozbrajać tendencje stagnacyjne i skostnienie instytucjonalne, pozwalając na przezwyciężanie niedoskonałych okresowo rządów w ramach istniejącego ustroju.
Po czwarte, nacisk na instytucjonalizm ma stopić idee nowo-socjalistyczne z aparatem państwa. Niektóre instytucje należy zlikwidować i wyeliminować, nowe - wymyśleć i stworzyć.
Po piąte - ekologizm. Nowy ustrój musi być ekologiczny społecznie tj. silnie wpięty w społeczeństwo, traktowany jako jeden z jego elementów. Ekologizm oznacza również, iż planowy rozwój nie może niszczyć środowiska jak np. w ZSRR, ale musi realizować cele ekologiczne, nawet jeśli to środowisko gwałtownie przekształca.
Po szóste - aktywizm. Aktywizm oznacza, iż rządy, które sformują się w nowym ustroju powinny stale pokazywać swą aktywność, jednak czerpać ją powinny z doktryny i ideologii lub z oceny faktów empirycznych bądź ich interpretacji, nie zaś z pomysłów wywiedzionych byle jak i intuicyjnie, jak pisowski pomysł likwidacji gimnazjów.

Taki ustrój będzie oparty na wyborach powszechnych, jednak pozbawieni udziału w nich będą wyborcy żyjący z wyzysku lub silnie atakujący wprowadzany ustrój. taki ustrój będzie zsynchronizowany z planami gospodarczo-społecznymi. Plan pięcioletni to pięcioletnia kadencja, a jeśli czteroletnia kadencja, to plan czteroletni. Samorządy lokalne będą czerpać niektóre elementy swej organizacji z komun anarchistycznych lub utopijno-socjalistycznych. Państwo poprzez różne realne zabiegi będzie głosić swoją efektywnosć. Nieskuteczni urzędnicy będą przesuwani na mniej zajmujące stanowiska, będzie to uregulowane prawnie. Wybory będą zezwalać na wybór więcej niż jednej partii i przedstawicieli, zostanie wprowadzona ordynacja preferencyjna, czyli system wyborczy, w którym wyborcy głosują preferencyjnie, tzn. oddają głos na wielu kandydatów, szeregując ich w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej. Zapewni to stabilność i zmianę w jednym. W konstytucji nowego państwa zostaną zadekretowane i przezwyciężone najbardziej wyzyskujące elementy kapitalizmu i najbardziej duszne elementy zaściankowego konserwatyzmu i nacjonalizmu. Z racji normatywnej teorii ekologicznego społeczeństwa, instytucje pozarządowe i rodziny zostaną włączone w system samorządów, a te w system całego państwa. Państwa powinny zaś stworzyć nowy system dystrybucji, oparty nie tylko na konwencjonalnym handlu. Ekologiczne formy energii zostaną wpisane do konstytucji, tak aby imperatyw ekologiczny był skuteczniej realizowany. Aktywizm rządów nie będzie polegać na kapitalistyczno-demokratycznej nadprodukcji ustaw, ale na realizowaniu programów społecznych, aktywizacji społeczeństwa wobec kilku określonych celów oraz na skróceniu i uproszczeniu istniejących aktów prawnych.

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2016-08-14 10:28:00, suma postów tego autora: 938

tomasz_rysz - stare bzdury w nowym opakowaniu

Przed lewicą stoi pytanie:

Gdy byśmy Mieli tyle Wolności co Szwajcarzy i w Naszym Kraju odbyło się referendum:

Jakiego Muzeum Polacy chcą w centrum swojej stolicy

a) Żydów Polskich

b) Narodowych Sił Zbrojnych

To co wybrali by Polacy?

i

(to pytanie jest najważniejsze)

Jak ustosunkowała by się do ich wyboru tzw. lewica i jak odniosła by się do samej idei referendum.

NAJWIĘKSZYM I WŁAŚCIWIE JEDYNYM PROBLEMEM LEWICY JEST TO:"


Że nikt już NIE WIERZy że lewica może stać po stronie większości.


Dodam:
- Białej
- Heteroseksualnej
- Katolickiej
większości .


autor: Cud2, data nadania: 2016-08-15 10:39:26, suma postów tego autora: 3204

Woleli utopić się niż walczyć za swoją ojczyznę

Kobiety, dzieci i starcy to uchodźcy. Mężczyźni to dezerterzy.
W kraju wybuchła wojna, a oni wieją. Uciejają z pola walki.
Każdy kto porzuca ojczyznę podczas wojny - nie ma powrotu. Jest skreślony z listy obywateli - nie walczyłeś za kraj, nie masz wjazdu.

autor: Bartek, data nadania: 2016-08-15 10:53:43, suma postów tego autora: 2550

guru Sierakowski nadajee

Tak czy inaczej wszyscy zyskujący na popularności odwołują się do nacjonalizmu, który miał raz na zawsze rozpłynąć się w kosmopolitycznym Zachodzie, ale szybciej rozpłynie się Zachód niż nacjonalizm.

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/swiat/20160812/sierakowski-wojna-zachodu-z-zachodem

To wy POprawni POlitzcynie lewacy za to odpowiadacie.

Śmieliście się, że prawica chciała intronizować Chrystusa Królem Polski.

Zastanówcie się czy aby wy nie intronizowaliście już dawno Obcego królem JEWropy.

autor: Cud2, data nadania: 2016-08-15 10:58:24, suma postów tego autora: 3204

Dwa podstawowe dylematy lewicy

Zamiast bredzić odpowiedzcie na 2 podstawowe pytania:

Dla kogo resztki dobrobytu? Dla swoich czy obcych?

Co jest nadrzędne poprawność polityczna czy demokracja?

autor: Cud2, data nadania: 2016-08-15 15:44:29, suma postów tego autora: 3204

Dodaj komentarz