Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Kanada: Kolejny masowy grób dzieci przy katolickiej szkole

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

...

to jest podły tekst lewackich bolszewików, nie szanujących konserwatyzmu, tradycji i polskości; trzeba spalić na stosach tych wrogów świętego Kościoła świętego, świętego w imię Trójcy po trzykroć świętego, w imię III-ciej Rzeczpospolitej szlacheckiej, w Imię Zawsze Dziewicy! alleluja i do przodu! Szable w dłoń, lance w dłoń! nie oddamy nawet chrzczonego guzika!
Niech powiodą naszych patriotów Harcerze Podwórkowi pod wodzą Tyczki Od Chmielu, pod duchowym natchnieniem Bandytów Przeklętych, ku chwale; od morza do Trójmorza, od Odry po Kamczatkę!

autor: abangel666, data nadania: 2021-07-05 05:37:52, suma postów tego autora: 404

abangel

(1) Przy bardzo wolnym odchodzeniu Polaków od kościoła, najbardziej chyba opornym w tzw. ludzie (definiując go jako żyjących poniżej mediany dochodów z wszystkich gospodarstw domowych) należy się zastanowić, na ile, oprócz antyklerykalizmu, potrzeba nam wyzwolenia od kościoła narodowo-katolickiego. Myślę, że dla lewicy, by zwiększała swe poparcie, potrzebna byłaby swoista noga w postaci neo-teologii wyzwolenia, dostosowanej do poziomu ekonomicznego obecnego społeczeństwa
(2) Dlaczego owe cmentarze dzieci umarłych z głodu, chorób i nieodożywienia są wyłącznie znajdowane przy kościołach katolickich, czy dominujące kościoły protestanckie nie grzebały dzieci koło kościołów, grzebały ich w oddaleniu od budowli sakralnych czy miały lepsze wyżywienie ? Nie mamy na to wiele odpowiedzi. Pytanie o te braki i pytanie o równe traktowanie wyznań religijnych przez media, multum mediów światowych
(3) procent populacji mających korzenie indiańskie, bezpośrednio lub pośrednio (głównie w postaci genetycznych linii żeńskich) jest znacznie wyższy w Ameryce Łacińskiej niż w Ameryce Północnej czy w anglosaskiej części Karaibów -oczywiście to w dużej mierze pochodna wyższej gęstości zaludnienia Indian przed najazdem Europejczyków, ale ... o ile cała Ameryka zna zagładę Indian, to jednak w matczynych żyłach ostała się ona powszechnie właśnie w Ameryce Łacińskiej, koszenie Indian w Ameryce protestanckiej było bezwzględniejsze, o czym świadczą dużo niższe proporcje także genów indiańskich wśród Amerykanek (choć w ostatnich 50 latach zmienia się to znacząco za sprawą Latynosek, rzecz inna to jednak, że to geny tych Indian na południe od Rio Bravo, nie zaś na północ od niej)

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2021-07-19 21:11:55, suma postów tego autora: 1684

Dodaj komentarz