lewica.pl

Apel do polskiego społeczeńtwa: "Silna Europa szansą dla Polski"

[2008-05-10 23:30:00]

W związku z Paradą Schumana, która przeszła 10 maja ulicami Warszawy grupa lewicowych aktywistów społecznych wystosowała apel do polskiego społeczeństwa, ws. pogłębienia integracji europejskiej.

Cztery lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej sens i zadania naszego członkostwa zostały zafałszowane. Na czoło polskiej strategii unijnej wysunęły się żądania uzyskania gwarancji blokowania, wetowania i odwlekania decyzji. Taka ksenofobiczna, prawicowa wizja europejskiej integracji jest nam obca. Tylko w silnej, sprawnie i szybko działającej Europie mamy szansę na skuteczną obronę wykluczonych, bezrobotnych, pracujących za niegodną ich ciężkiej pracy pensje, dyskryminowanych i bezdomnych. Głęboka integracja europejska to szansa dla wszystkich, bez względu na płeć, zawartość portfela, religię czy jej brak, orientację seksualną, kolor skóry, przynależność etniczną. To szansa dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Polski i Europy - czytamy w apelu zatytułowanym "Silna Europa Szansą dla Polski".

Następnie sygnatariusze apelu nawiązali do słynnego zakończenia Manifestu Komunistycznego. Tak – alterglobalistki i alterglobaliści, pracownice supermarketów i wielkich korporacji, zielone i zieloni, związki zawodowe, feministki i feminiści, ci, którzy działają w ruchach wolnego oprogramowania i wolnej kultury, humanistki i humaniści - łączmy się! Wszyscy ci, którzy chcą innej, lepszej Europy, innego, lepszego Świata - łączmy się! Silna Europa to szansa na sprawiedliwość społeczną, godną płacę, wysokie standardy socjalne, ekologiczne i kulturowe, skuteczną ochronę praw pracowniczych i konsumenckich oraz ochronę praw człowieka. Europa naprawdę zjednoczona to dla nas szansa na przeciwstawienie się dyktatowi ponadnarodowych korporacji. To także szansa na przeciwstawienie się negatywnym wpływom kościołów i religii na prawa człowieka, szansa na osobistą wolność świadomego wyboru w solidarnym społeczeństwie - podkreślają autorzy listu.

Na zakończenie sygnatariusze listu zaapelowali do polskiego społeczeństwa o poparcie naszej wizji silnej, federacyjnej, otwartej Europy. W interesie naszego społeczeństwa - pracowników i konsumentów, kobiet i mężczyzn - leży umocnienie, a nie osłabienie Unii. Jednym z priorytetów powinno być przezwyciężenie deficytu demokracji. Prawicowi eurosceptycy głoszący hasło "Europy Ojczyzn" i "Nicea albo śmierć" jedynie umacniają biurokrację brukselską, którą głośno krytykują. Jest ona silna, gdyż jest główną siłą sprawczą tworzonego w Brukseli i Strasburgu prawa. Dziś staje się zbyt łatwym łupem korporacyjnych działań lobbystycznych. Żeby temu przeciwdziałać, konieczna jest rzeczywista demokratyzacja Unii Europejskiej. Komisję Europejską powinien wyłaniać Parlament Europejski, w tej chwili bowiem jej skład powoływany jest w oparciu o niejasny przetarg międzyrządowy - czytamy w ostatnim akapicie apelu.

Apel podpisali Max Bojarski (Klub Gnosis), Bartosz Dominiak (Socjaldemokraja Polska, Nowy Nurt), Łukasz Foltyn, Marek Garztecki (Polska Partia Socjalistyczna), Agnieszka Grzybek (Zieloni 2004), Przemysław Gołębski (SdPl, Nowy Nurt), Artur Hebda (SLD, Nowy Nurt), prof. Jerzy Kochan (Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów), Bartosz Machalica (Lewica.pl, "Przegląd"), Władysław Majewski (Fundacja na rzecz Otwartej Infrastruktury Informacyjnej), Katarzyna Matuszewska (Unia Pracy, Nowy Nurt), Sławomir Sierakowski ("Krytyka Polityczna"), Michał Syska (SdPl, Nowy Nurt), Dariusz Szwed (Zieloni 2004), Alicja Tysiąc oraz następujące organizacje: RACJA Polskiej Lewicy, Fundacja Kultura dla Tolerancji – Kraków, Fundacja Edukacji Europejskiej im. Stefana Okrzei, Federacja Młodych Unii Pracy, Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja, Towarzystwo Humanistyczne.

Róża Kłuszyńska