Dodaj ogłoszenie


Konferencja "Związki zawodowe w II RP (1918-1939)"

Zapraszamy na konferencję o związkach zawodowych w czasach II RP.

Ramowy program konferencji (może ulec zmianie)

12:00 – 12:30 Prof. dr. Hab. Grzegorz Zackiewicz: "Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych wobec związków klasowych (1937-1939".
12:30-13:00 prof. dr hab. Rafał Chwedoruk "Między sorelizmem a anarchosyndykalizmem. Fenomen syndykalizmu w międzywojennej Polsce"
13:00-13:30 Piotr Ciszewski „Razem ze związkami klasowymi, czy osobno? Lewica Związkowa 1931-1935”
13:30-14:00 Przerwa
14:00 – 14:30 Małgorzata Kulbaczewska-Figat „Robotnicy ukraińscy w klasowych związkach zawodowych w II RP
14:30-15:00 dr. Hab. August Grabski „PPS i Bund w walce z antysemityzmem w latach 1935-1937”

gdzie: Warszawa, X Pawilon Cytadeli
kiedy: 3 grudnia (sobota), godz. 12.00-15.00

Historia CzerwonaLewica po neoliberalizmie

Sympozjum na Wydz. Nauk Spolecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w

Celem sympozjum jest skonkretyzowany opis trendów, sił oraz procesów, które działają w okresie schyłkowym doktryny zwanej neoliberalizmem, królującej do niedawna we wszystkich dziedzinach życia. Niezmiernie ważne jest śledzenie rozwoju sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak w tym przypadku winny się zachować (i czego oczekiwać) siły i zbiorowości określające siebie jako lewicowe, modernistyczne i postępowe.

Intencją organizatorów sympozjum nie jest poszukiwanie pomysłów programowych dla lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce, tylko zainicjowanie dyskusji o strategicznej roli lewicy we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.
Co oznacza termin LEWICA u schyłku neoliberalizmu? Wobec jakich nowych, nieznanych bądź znanych, ale o niespotykanej skali, zjawisk i procesów staje LEWICA? Takimi zjawiskami i procesami są np. postępujące zmiany klimatyczne, rabunkowa grabież zasobów Ziemi, narastające w szybkim tempie rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństw, nierozpoznane skutki społeczne rewolucji technologicznej, realizacja tradycyjnych postulatów socjalnych lewicy przez ugrupowania na wskroś prawicowe. Na te i inne pytania związane z rolą (powinnościami?) lewicy wobec wyzwań, przed jakimi stają społeczeństwa i pojedynczy ludzie, będą starali się odpowiedzieć paneliści w trakcie sympozjum.
Współorganizatorami sympozjum są Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Przyszłość, Socjalizm, Demokracja.

Miejsce:
Aula Wydziału Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3. Wrocław

Termin:
25 listopada 2022 r. (piątek) od godz. 10:00

PROGRAM SYMPOZJUM
Wykład prof. Grzegorza Kołodki: „Wojna i pokój. Polityka i gospodarka”. Dyskusja.

Panel nr 1: „Człowiek a polityka”
Głównymi celami panelu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
- co należy rozumieć pod pojęciem „lewica” u schyłku epoki neoliberalnej? jakie powinny być jej główne cechy i wyróżniki ?
- czy lewica powinna być ruchem społeczno-politycznym proponującym własną alternatywę społeczno-gospodarczą dla post-neoliberalnego świata, czy też pozostać ruchem „adaptacyjnym”, ograniczającym swoją aktywność do socjalizowania rzeczywistości kreowanej przez inne
opcje ?,
- co z demokracją wobec jej kryzysu w wersji liberalnej: demokracja fasadowa (formalno-instytucjonalna) czy obywatelska ?
Moderator: Jacek Uczkiewicz (Prezes Stowarzyszenia Przyszłość, Socjalizm, Demokracja)
Uczestniczą w panelu: prof. dr hab. Adam Chmielewski,
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Krzysztof Janik, doc. dr Bohdan Kaczmarek

Panel nr 2: „Człowiek a gospodarka”
Paneliści podejmą dyskusję zogniskowaną wokół zagadnienia, czy gospodarka powinna służyć człowiekowi, czy to człowiek powinien służyć gospodarce. Zostaną poproszeni o odniesienie się do takich problemów, jak:
- pożądane mierniki wzrostu społeczno-gospodarczego,
zaspokajanie potrzeb człowieka czy mnożenie potrzeb celami działalności gospodarczej
- rola państwa (grup państw) w regulowaniu działalności gospodarczej i racjonalnym gospodarowaniu naturalnymi zasobami Ziemi,
rola instytucji finansowych w świecie post neoliberalnym.
Moderator: Adrian Prokopczyk, student V roku prawa, członek Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg.
Uczestniczą w panelu: dr Monika Paradowska, Tymoteusz Kochan,
dr hab. Robert Kurek, prof. dr hab. Marian Noga

Panel nr 3: „Człowiek a człowiek”
Przedmiotem tego panelu będą kwestie zasadnicze związane z relacjami społecznymi w nowej rzeczywistości, a w szczególności takie problemy, jak:
- nowe wymiary solidarności społecznej,
- rola kultury, edukacji i nauki w post-neoliberalnym świecie,
- człowiek w świecie mediów i technologii.
Moderator: Radosław Czarnecki, niezależny dziennikarz lewicowy i bloger.
Uczestniczą w panelu: prof. dr hab. Joanna Hańderek, Krzysztof Śmiszek, dr Łukasz Moll

Seminarium będzie transmitowane on-line. Adres streamingu:
https://www.facebook.com/events/869303580760838/

gdzie: Wrocław, Wydział Nauk Społecznych Uniwersyteu Wrocławskiego
kiedy: 25.11.2022 (piątek), od godz. 10.00

Radosław S. CzarneckiPolscy Hodżyści

1. Serwer ,,Polscy Hodżyści" jest grupą kierowaną przez Sekcję Polską Międzynarodówki Komunistycznej (Stalinowsko-Hodżystowskiej).
2. Kto chce dołączyć do Sekcji Polskiej Kominternu (SH) musi napisać prywatną wiadomość do administratorów. Od nich otrzyma dalsze instrukcje.
3. Osoby bezpartyjne mają prawo być członkami serwera, pod warunkiem, że nie będą działać na szkodę partii.
4. Jesteśmy organizatorami rewolucji, więc prosimy o poważne zachowanie godne komunistów.
5. Osoby o poglądach antykomunistycznych, faszystowskich oraz reakcyjnych, lub Ci którzy będą je propagować będą banowani.

https://discord.gg/BqY9eyu6Partia lewicowa na symulatorze politycznym

Hej! Chciałbym zaprosić czytelników do dołączenia do Partii Pracy - lewicowej partii politycznej na realistycznym symulatorze polityki "Symulator Sejmu" w aplikacji Discord! Zrzeszamy osoby o poglądach stricte socjalistycznych, dem-socowych. Link do serwera: https://discord.gg/wPccPbEqvU

gdzie: Discord
kiedy: Teraz

Benny SocjalistaHistoria Czerwona

Pamiętaj! W walce o prawdę historyczną każdy grosz się liczy.
Działamy dzięki Waszemu wsparciu!

Jeśli zastanawiacie się czy mamy szansę w walce z IPNem pomyślcie np. o obronieniu właściwych nazw większości dekomunizowanych ulic w Warszawie, o obronie Dąbrowszczaków, czy uroczystościach rocznicowych i innych działaniach.

numer konta Stowarzyszenie Historia Czerwona:
51 1540 1287 2032 0004 2963 0001Komintern (SH)

Zapraszamy gorąco do zapoznania się, albo nawet dołączenia do naszej Partii Światowej, którą ma swą sekcję również w naszym kraju:

http://ciml.250x.com/index1.html

Sekcja Polska Kominternu (SH)Discord Sejm RP

Witam wszystkich serdecznie.
Grupa młodzieży interesującej się polityką utworzyła serwer Discorda pod nazwą “Sejm RP”. Organizujemy tam różne debaty, przeprowadzamy wybory, kreujemy własne życie polityczne. Zachęcamy wszystkich do dołączenia i kreowania go z nami!

Pozdrawia Front Zjednoczonej Lewicy

https://discord.gg/nMDchKX

gdzie: Polska
kiedy: Teraz

---- ----Szukam książki

Chciałbym odkupić egzemplarz polskiego wydania książki: "Notatki bolszewika" Osipa Piatnickiego. Kontakt jmjtka2wp.pl, w miejce 2 należy wpisać tak zwaną małpe.Poszukuję książek

Poszukuję książek: Raoula Vaneigema "Rewolucja życia codziennego" i Kacpra Pobłockiego "Kapitalizm. Historia krótkiego trwania" w rozsądnej cenie.


Kontakt: SMS z ceną na tel. kom. 698348063"PPS dlaczego się nie udało" - kupię!!!

Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? Szkice. Wspomnienia. Polemiki, red. Robert Spałek, Warszawa 2010, 477 s. - kupię, stan obojętny.

gdzie: Lca

Marek GorzkowiczPodpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach

Ani farmaceuci, ani apteki nie mają prawa odmawiać wydania środków antykoncepcyjnych ze względów sumienia. Mimo to coraz częściej dochodzi do łamania prawa poprzez nierealizowanie recept na tabletki/ plastry (z których korzysta ok. 25% kobiet). Poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. Trwają prace nad złożonym w Sejmie projektem ustawy, który zwalnia farmaceutów i właścicieli aptek z obowiązku wydania i nawet posiadania leków niezgodnych z ich sumieniem. To zaś doprowadzi do zmniejszenia faktycznej dostępności antykoncepcji, w tym awaryjnej, naruszając wiele wolności i praw obywatelskich.
***
Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Komisjo ds. Petycji!

W odniesieniu do projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego apelujemy o niewprowadzanie klauzuli sumienia dla farmaceutów i właścicieli aptek.

Powoływanie się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia” pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem i może prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Przeciwko instytucjonalizacji klauzuli sumienia dla farmaceutów przemawiają takie wartości jak bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, prawo do prywatności, wolność wyznania lub braku wyznania, czyli wartości również chronione przez Konstytucję.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że tak długo, jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych, odmawiając sprzedaży leku. Takie stanowisko podzielają Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Farmaceutyczny i Komitet Bioetyki PAN.
***

Konsekwencje zmiany prawa możesz ponieść Ty lub Twoi bliscy. Apel z mocnym poparciem społecznym potrzebny jest teraz, gdyż Komisja ds. Petycji rozpatrująca projekt ustawy autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich zwróciła się do Ministra Zdrowia o „kompleksową analizę kwestii wprowadzenia do systemu prawnego klauzuli sumienia dla farmaceutów, sygnalizując potrzebę wprowadzenia takiej możliwości”.

Dostęp do antykoncepcji to kwestia ogólnospołeczna – dotyczy ponad połowy naszej populacji. Sankcjonowanie odmów godzi w prawa kobiet i mężczyzn do swobodnego planowania rodziny oraz zmniejsza ochronę przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Uderza szczególnie w osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach, gdzie może nie być alternatywy do aptek stosujących klauzulę sumienia.

Ryzyko komplikacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów/ pacjentek i ich dalszego życia jest zbyt poważne i nieadekwatne do celu, który ma osiągnąć wprowadzenie klauzuli sumienia dla farmaceutów w postaci prawa do odmowy wydania produktu leczniczego. I bez klauzuli dostępność antykoncepcji jest niska, zależna od zamożności, płci, wykształcenia i pochodzenia (geograficznego i społecznego). Jedynie 47% Polek i Polaków ma dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, co jest jednym z najgorszych wyników w Europie (zob. Contraception Atlas).

Stowarzyszenie pod swoim projektem ustawy zebrało 15 000 podpisów.
Zbierzmy więcej w sprzeciwie wobec nieuprawnionych ingerencji w nasze prawa i życie prywatne!

gdzie: https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1

Liliana ReligaSzukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.

Oczywiście projektu antyPiSowskiego.
Efekt docelowy to sprawa nadal otwarta.
Chodzi o coś takiego tylko bardziej profesjonalnie:
https://youtu.be/nN7gXapBbq4

gdzie: wszędzie
kiedy: zawsze

michal giePetycja o opodatkowaniu księży

Zachęcam do głosowania w petycji. http://zmienmy.to/petycja/stop-nadmiernemu-uprzywilejowaniu-duchownych-w-kwestii-placenia-podatkow/Nowy Lewicowy Vlog

Nowy Lewicowy Vlog na YouTube. Tworzę alternatywę dla wszechobecnej prawicowej i nacjonalistycznej retoryki, jeżeli masz jakieś pomysłu na współpracę to jestem otwarty.
Zachęcam do oglądania: https://www.youtube.com/channel/UCgv5s1Woe978PfaACQ57dmw

gdzie: Warszawa

Michał Szymanderski-PastrykZapraszamy do współpracy

Powstał portal Równość (rownosc.info.pl). Osoby chcące współtworzyć portal, zapraszamy do kontaktu.

gdzie: Polska
kiedy: cały czas

Równość"Czerwony katechizm" - F. Czacki

poszukujęZapraszam

Zapraszam do czytania.

http://polska-antypisowska.blogspot.no

NLeftRadio - Lewicowe radio

Poszukujemy osób, które chciałyby nawiązać z nami współpracę: chociażby nawet poprowadzić audycję. Damy "czas antenowy" każdemu człowiekowi lewicy, niezależnie od nurtu, jaki popiera. Prosimy o kontakt!
https://www.facebook.com/leftradio?fref=ts

gdzie: Internet
kiedy: -

Mateusz MalinowskiSzukam" Metody interpretacji historii Argentyny" N.Morano

Szukam (po polsku, francusku lub angielsku )ksiazki Argentynczyka Nahuela Morano "Metoda interpretacji historii Argentyny".

Kryska VarasKampania Historia Czerwona i Czarno-Czerwona

Kampania Historia Czerwona i Czarno-Czerwona zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych historią ruchu robotniczego w Polsce.

poszukujemy:
- autorów tekstów
- grafików
- recenzentów

Czekamy również na sugestie czytelników i czytelniczek pod mailem
historia-czerwona@o2.pl

lub na profilu FB
www.facebook.com/HistoriaCzerwona

Historia Czerwona i Czarno-CzerwonaDodaj ogłoszenie

?
Lewica.pl na Facebooku