Dodaj ogłoszenie


Konferencja naukowa

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Utopia i praktyka ekosocjalizmu", która odbędzie się w terminie 21-22 października 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Chcemy, aby nasza konferencja oraz planowana publikacja pokonferencyjna przyczyniły się do popularyzacji i rozwoju teorii ekosocjalistycznych w Polsce.

Abstrakty wystąpień o długości minimum 1000 znaków prosimy wysyłać do 15 lipca na adres:
konferencja.ekosoc@gmail.com

Komitet naukowy: dr hab Michał Kozłowski, dr Bartosz Wójcik, dr Stefan Paweł Załęski
Komitet organizacyjny: Łukasz Ostrowski, Karolina Kulpa, Zuzanna Antonowicz, Kajetan Chlipalski

Opis konferencji:
Ekosocjalizm jest nurtem teoretycznym i politycznym, który problem katastrofy klimatycznej wiąże z panowaniem systemu kapitalistycznego. Celem naszej konferencji jest wprowadzenie jego podstaw teoretycznych i narzędzi krytycznych do polskiej dyskusji publicznej. Choć zniszczenie przyrody i destrukcyjne zmiany klimatyczne stają się w Polsce coraz bardziej widoczne, wciąż niejasny w powszechnej świadomości pozostaje ich związek z relacjami wyzysku i procesami akumulacji kapitału. W odpowiedzi na ten problem ekosocjalizm sytuuje się przede wszystkim jako krytyka ideologii “zielonego kapitalizmu”, opierającego się na polityczno-biznesowych kompromisach i pozornych środkach zaradczych. Projektem pozytywnym ekosocjalizmu jest dążenie do zbudowania nowego ładu społecznego, ustanawiającego harmonijne stosunki człowieka z przyrodą.
Naszym zdaniem dotychczasowe programy i wizje przyszłości oferowane przez ekosocjalizm należy połączyć z krytyką pewnej formy utopizmu, który pomija to, w jaki sposób proces przekształcenia społeczeństwa wyrasta z aktualnych antagonizmów, z ich tendencji rozwojowych oraz z potencjału technologicznego i produkcyjnego tegoż społeczeństwa. W tym kontekście pragniemy także zastanowić się nad tym, jak projektowana wizja może odpowiedzieć na istniejące już potrzeby konsumpcyjne ludzi.
To bardzo ogólny horyzont pytań i problemów, który skłania nas do zainteresowania się na naszej konferencji sprawami tak różnorodnymi jak: wymiar organizacyjny polityki socjalistycznej, dynamika kształtowania się konfliktów klasowych w XXI wieku, a także ekonomiczno-polityczna problematyka okresu przejściowego między kapitalizmem a socjalizmem. W obecnych czasach do idei transformacji społecznej musimy dodać kryterium ekologiczne. Dlatego zasadnicze pytanie ekosocjalizmu brzmi: jak dokonać zmiany sposobu produkcji, tak aby był jednocześnie egalitarny i ekologiczny - przyjazny dla człowieka i klimatu? W związku z tym krytyka socjalizmu utopijnego nie musi prowadzić do odrzucenia utopii, ale do wyznaczenia jej odpowiedniej roli - nośnika wyobrażeń i projektów przyszłości. Jako podstawa wspólnej świadomości myślenie utopijne stanowi istotny element procesów zmiany społecznej, ekosocjalistyczna praktyka nie może więc od niego abstrahować.
Przykładowe obszary badań/dociekań:
- związek zmian klimatycznych z procesem akumulacji kapitału;
- związek zmian klimatycznych z wojną, imperializmem i migracjami;
- program ekosocjalizmu a instytucje międzynarodowe;
- rola technologii w ekosocjalizmie;
- sposób, w jaki podziały klasowe i geograficzne wpisują się w ekologię polityczną;
- różnice i sprzeczności między programami reform - Degrowth, Green New Deal, etc.;
- projekty eko-utopijne a stan wiedzy naukowej;
- sojusznicy i przeciwnicy ekosocjalizmu - grupy, klasy, instytucje;
- afektywny i klasowy charakter narracji o zmianie społecznej i katastrofie klimatycznej.gdzie: Uniwersytet Warszawski
kiedy: 21-22 października

Koło Naukowe Myśli EmancypacyjnejPoszukuję

Poszukuję książki pt.Jak hartowała
się stał " Mikołaja Ostrowskiego
oraz wszelkich opowiadań / powieści
produkcyjnych .

Marcin NowakWYSTAWA: Jeśli dziś padnie Madryt, jutro padnie Warszawa. Polskie wątki w wojnie domowej w Hiszpanii

Wystawa „Jeśli dziś padnie Madryt, jutro padnie Warszawa. Polskie wątki w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939)” przypomina udział ochotników i ochotniczek z Polski w obronie republikańskiej Hiszpanii oraz sztukę hiszpańskiego plakatu antyfaszystowskiego. Opiera się na unikatowych eksponatach pochodzących ze zbiorów Muzeum Niepodległości.

Gdy w lutym 1936 roku władzę w Hiszpanii objęła koalicja lewicowych partii skupionych we Froncie Ludowym proponująca program reform społecznych, związane z armią siły prawicowe i konserwatywne postanowiły przeprowadzić wojskowy zamachu stanu. Nieudany przewrót z 17 lipca 1936 roku przerodził się w trwającą niemal trzy lata wojnę domową. Od pierwszych chwil konflikt przybrał charakter międzynarodowy. Spisek generałów przeciwko demokratycznemu rządowi natychmiast wsparła Trzecia Rzesza oraz Włochy. Po stronie Republiki Hiszpańskiej stanął Związek Radziecki i Meksyk, demokratyczna Europa przyjęła zaś politykę nieinterwencji. Od pierwszych dni konfliktu do Hiszpanii zaczęli przybywać ochotnicy i ochotniczki z całego świata. Widząc w wojskowej rebelii ekspansję faszyzmu, pragnęli się przyłączyć, by ją zahamować. Ostrzegali: „Jeśli dziś padnie Madryt, jutro padnie cały świat”. W Brygadach Międzynarodowych – ochotniczych oddziałach antyfaszystowskich – oraz związanej z nimi służbie medycznej znalazło się około pięciu tysięcy polskich obywateli i obywatelek. Nazywano ich Dąbrowszczakami od patrona Trzynastej Brygady Międzynarodowej - Jarosława Dąbrowskiego.
Na wystawie w Muzeum Niepodległości po raz pierwszy od niemal 40 lat zostaną pokazane przedmioty związane z walkami Dąbrowszczaków w Hiszpanii oraz ich życiem we francuskich obozach internowania po opuszczeniu Hiszpanii w 1939 roku. Towarzyszyć im będzie ponad 30 oryginalnych propagandowych plakatów antyfaszystowskich, stanowiących do dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizualnych symboli tego konfliktu. Są wśród nich także plakaty zaprojektowane przez grafików pochodzących z Polski: Mariano Rawicza oraz Mauricio Amstera, a także „Antyfaszystowski Elementarz” stworzony dla hiszpańskich żołnierzy przez rząd republikański, o którego wersję graficzną zadbał Amster. Muzeum Niepodległości zaprezentuje dzieła tych lwowskich artystów jako pierwsza przestrzeń wystawiennicza w Polsce po 1989 roku.

Wystawie towarzyszyć będą projekcje filmów, prezentacje oraz spotkania wokół tematyki związanej z hiszpańską wojną domową (szczegóły programu będą podawane sukcesywnie).

Ekspozycja i wydarzenia towarzyszące są efektem współpracy Muzeum Niepodległości w Warszawie ze Stowarzyszeniem Ochotnicy Wolności oraz Kinem Muranów. Kuratorami wystawy są Weronika Krzemień – adiunkt w Dziale Zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Jeremi Galdamez – przedstawiciel Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności.
Patronat nad wystawą objął Instytut Cervantesa w Warszawie oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

gdzie: Warszawa, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Galeria
kiedy: 7 lipca - 1 października 2023Polscy Hodżyści

1. Serwer ,,Polscy Hodżyści" jest grupą kierowaną przez Sekcję Polską Międzynarodówki Komunistycznej (Stalinowsko-Hodżystowskiej).
2. Kto chce dołączyć do Sekcji Polskiej Kominternu (SH) musi napisać prywatną wiadomość do administratorów. Od nich otrzyma dalsze instrukcje.
3. Osoby bezpartyjne mają prawo być członkami serwera, pod warunkiem, że nie będą działać na szkodę partii.
4. Jesteśmy organizatorami rewolucji, więc prosimy o poważne zachowanie godne komunistów.
5. Osoby o poglądach antykomunistycznych, faszystowskich oraz reakcyjnych, lub Ci którzy będą je propagować będą banowani.

https://discord.gg/BqY9eyu6Partia lewicowa na symulatorze politycznym

Hej! Chciałbym zaprosić czytelników do dołączenia do Partii Pracy - lewicowej partii politycznej na realistycznym symulatorze polityki "Symulator Sejmu" w aplikacji Discord! Zrzeszamy osoby o poglądach stricte socjalistycznych, dem-socowych. Link do serwera: https://discord.gg/wPccPbEqvU

gdzie: Discord
kiedy: Teraz

Benny SocjalistaHistoria Czerwona

Pamiętaj! W walce o prawdę historyczną każdy grosz się liczy.
Działamy dzięki Waszemu wsparciu!

Jeśli zastanawiacie się czy mamy szansę w walce z IPNem pomyślcie np. o obronieniu właściwych nazw większości dekomunizowanych ulic w Warszawie, o obronie Dąbrowszczaków, czy uroczystościach rocznicowych i innych działaniach.

numer konta Stowarzyszenie Historia Czerwona:
51 1540 1287 2032 0004 2963 0001Komintern (SH)

Zapraszamy gorąco do zapoznania się, albo nawet dołączenia do naszej Partii Światowej, którą ma swą sekcję również w naszym kraju:

http://ciml.250x.com/index1.html

Sekcja Polska Kominternu (SH)Discord Sejm RP

Witam wszystkich serdecznie.
Grupa młodzieży interesującej się polityką utworzyła serwer Discorda pod nazwą “Sejm RP”. Organizujemy tam różne debaty, przeprowadzamy wybory, kreujemy własne życie polityczne. Zachęcamy wszystkich do dołączenia i kreowania go z nami!

Pozdrawia Front Zjednoczonej Lewicy

https://discord.gg/nMDchKX

gdzie: Polska
kiedy: Teraz

---- ----Szukam książki

Chciałbym odkupić egzemplarz polskiego wydania książki: "Notatki bolszewika" Osipa Piatnickiego. Kontakt jmjtka2wp.pl, w miejce 2 należy wpisać tak zwaną małpe.Poszukuję książek

Poszukuję książek: Raoula Vaneigema "Rewolucja życia codziennego" i Kacpra Pobłockiego "Kapitalizm. Historia krótkiego trwania" w rozsądnej cenie.


Kontakt: SMS z ceną na tel. kom. 698348063"PPS dlaczego się nie udało" - kupię!!!

Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? Szkice. Wspomnienia. Polemiki, red. Robert Spałek, Warszawa 2010, 477 s. - kupię, stan obojętny.

gdzie: Lca

Marek GorzkowiczPodpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach

Ani farmaceuci, ani apteki nie mają prawa odmawiać wydania środków antykoncepcyjnych ze względów sumienia. Mimo to coraz częściej dochodzi do łamania prawa poprzez nierealizowanie recept na tabletki/ plastry (z których korzysta ok. 25% kobiet). Poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. Trwają prace nad złożonym w Sejmie projektem ustawy, który zwalnia farmaceutów i właścicieli aptek z obowiązku wydania i nawet posiadania leków niezgodnych z ich sumieniem. To zaś doprowadzi do zmniejszenia faktycznej dostępności antykoncepcji, w tym awaryjnej, naruszając wiele wolności i praw obywatelskich.
***
Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Komisjo ds. Petycji!

W odniesieniu do projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego apelujemy o niewprowadzanie klauzuli sumienia dla farmaceutów i właścicieli aptek.

Powoływanie się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia” pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem i może prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Przeciwko instytucjonalizacji klauzuli sumienia dla farmaceutów przemawiają takie wartości jak bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, prawo do prywatności, wolność wyznania lub braku wyznania, czyli wartości również chronione przez Konstytucję.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że tak długo, jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych, odmawiając sprzedaży leku. Takie stanowisko podzielają Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Farmaceutyczny i Komitet Bioetyki PAN.
***

Konsekwencje zmiany prawa możesz ponieść Ty lub Twoi bliscy. Apel z mocnym poparciem społecznym potrzebny jest teraz, gdyż Komisja ds. Petycji rozpatrująca projekt ustawy autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich zwróciła się do Ministra Zdrowia o „kompleksową analizę kwestii wprowadzenia do systemu prawnego klauzuli sumienia dla farmaceutów, sygnalizując potrzebę wprowadzenia takiej możliwości”.

Dostęp do antykoncepcji to kwestia ogólnospołeczna – dotyczy ponad połowy naszej populacji. Sankcjonowanie odmów godzi w prawa kobiet i mężczyzn do swobodnego planowania rodziny oraz zmniejsza ochronę przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Uderza szczególnie w osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach, gdzie może nie być alternatywy do aptek stosujących klauzulę sumienia.

Ryzyko komplikacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów/ pacjentek i ich dalszego życia jest zbyt poważne i nieadekwatne do celu, który ma osiągnąć wprowadzenie klauzuli sumienia dla farmaceutów w postaci prawa do odmowy wydania produktu leczniczego. I bez klauzuli dostępność antykoncepcji jest niska, zależna od zamożności, płci, wykształcenia i pochodzenia (geograficznego i społecznego). Jedynie 47% Polek i Polaków ma dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, co jest jednym z najgorszych wyników w Europie (zob. Contraception Atlas).

Stowarzyszenie pod swoim projektem ustawy zebrało 15 000 podpisów.
Zbierzmy więcej w sprzeciwie wobec nieuprawnionych ingerencji w nasze prawa i życie prywatne!

gdzie: https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1

Liliana ReligaSzukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.

Oczywiście projektu antyPiSowskiego.
Efekt docelowy to sprawa nadal otwarta.
Chodzi o coś takiego tylko bardziej profesjonalnie:
https://youtu.be/nN7gXapBbq4

gdzie: wszędzie
kiedy: zawsze

michal giePetycja o opodatkowaniu księży

Zachęcam do głosowania w petycji. http://zmienmy.to/petycja/stop-nadmiernemu-uprzywilejowaniu-duchownych-w-kwestii-placenia-podatkow/Nowy Lewicowy Vlog

Nowy Lewicowy Vlog na YouTube. Tworzę alternatywę dla wszechobecnej prawicowej i nacjonalistycznej retoryki, jeżeli masz jakieś pomysłu na współpracę to jestem otwarty.
Zachęcam do oglądania: https://www.youtube.com/channel/UCgv5s1Woe978PfaACQ57dmw

gdzie: Warszawa

Michał Szymanderski-PastrykZapraszamy do współpracy

Powstał portal Równość (rownosc.info.pl). Osoby chcące współtworzyć portal, zapraszamy do kontaktu.

gdzie: Polska
kiedy: cały czas

Równość"Czerwony katechizm" - F. Czacki

poszukujęZapraszam

Zapraszam do czytania.

http://polska-antypisowska.blogspot.no

NLeftRadio - Lewicowe radio

Poszukujemy osób, które chciałyby nawiązać z nami współpracę: chociażby nawet poprowadzić audycję. Damy "czas antenowy" każdemu człowiekowi lewicy, niezależnie od nurtu, jaki popiera. Prosimy o kontakt!
https://www.facebook.com/leftradio?fref=ts

gdzie: Internet
kiedy: -

Mateusz MalinowskiSzukam" Metody interpretacji historii Argentyny" N.Morano

Szukam (po polsku, francusku lub angielsku )ksiazki Argentynczyka Nahuela Morano "Metoda interpretacji historii Argentyny".

Kryska VarasDodaj ogłoszenie

?
Lewica.pl na Facebooku