Regulamin działu Komentarzy portalu lewica.pl

1.       Rejestracja

 

§         Wolno rejestrować tylko jeden pseudonim (nick) na dany e-mail

§         Nie wolno rejestrować nicków bliźniaczo podobnych w formie graficznej do już występujących na forum, które mogłyby wprowadzać współrozmówców w błąd co do tożsamości osoby.

 

2.       Pod groźbą zablokowania użytkownikowi dostępu do forum zabrania się zamieszczania:

 

§         wypowiedzi obrażających współrozmówców forum

§         wypowiedzi zawierających słowa powszechnie uznane za wulgarne skierowane pod adresem członków redakcji, gości i osób trzecich (nie dotyczy osób publicznych):

§         wypowiedzi obraźliwych względem osób trzecich w szczególności:

o        wypowiedzi rasistowskich

o        wypowiedzi antysemickich

o        wypowiedzi homofobicznych

o        wypowiedzi obraźliwych dla osób biednych i bezdomnych


3.       Surowo zabrania się działań zmierzających do zniszczenia technicznej struktury portalu, w szczególności: prób blokowania dostępu, włamywania, zastępowania, usuwania lub jakiegokolwiek niszczenia zgromadzonych materiałów, a także celowego konstruowania i zamieszczania takich postów, które naruszają programowe mechanizmy forum i portalu. Zabrania się przesyłania na dostępne redakcyjne adresy poczty elektronicznej a także komunikatory internetowe programów nakierowanych na w/w działania oraz działania których celem jest przechwycenie prywatnej korespondencji, numerów i haseł redaktorów lewica.pl.

 

4.       Każdy  gość forum ma prawo zgłosić za pośrednictwem dostępnych na portalu adresów e-mail naruszenie zasad powyższego regulaminu.

 

5.       Ustalenie zakresu poszczególnych terminów i zasad z pkt. 1-3  a także rozstrzygnięcie zasadności zgłoszenia należy do kompetencji kolektywu redakcyjnego.

 

6.       W przypadku gdy zgłoszenie zostanie uznane za zasadne lecz naruszenie regulaminu przed daną osobę występuje po raz pierwszy, do użytkownika tego przesłane zostanie pierwsze i ostatnie ostrzeżenie informujące o możliwości trwałego wykluczenia dostępu do forum dla danego pseudonimu i konta e-mail. Każde następne uzasadnione zgłoszenie będzie skutkowało zablokowaniem dostępu.