Poznań: Konferencja o wartościach w polityce

[2010-09-30 14:40:44]

W dniach 28-29 września w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Polityka w życiu człowieka pt. "Wartości w świecie polityki". W sesji plenarnej wykłady wygłosili prof. dr hab. Maciej Serwański ("Racja stanu - element legitymizacji władzy politycznej w czasach nowożytnych") i prof. dr hab. Jacek Sobczak ("Aksjologiczne podstawy konstytucji RP a system wartości Unii Europejskiej"), prof. dr hab. Edward Jeliński ("O autorytecie w świecie polityki i nie tylko uwag kilka") i dr hab. Janusz Majcherek ("Hipertrofia moralności jako zagrożenie demokracji").

Majcherek powiedział w czasie wykładu, że hipertrofia wartości, a więc nadmierne powoływanie się na nie przez polityków może stanowić zagrożenie dla pluralizmu właściwego dla liberalnych demokracji. W dyskusji z naukowcem w koloratce argumentował, że relatywizm jest warunkiem wyjściowym, którego spełnienie jest niezbędne, aby w demokratyczny sposób mogły być realizowane różne doktryny polityczne, także te konserwatywne.

Pozostałe około czterdziestu wystąpień miało miejsce w pięciu sesjach panelowych. W ich trakcie analizowano wartości: w działaniach politycznych, w systemie demokratycznym, jako podstawę wyborów politycznych, a także w kontekście filozoficznym, prawnym i historycznym.

Prof. dr hab. Jolanta Miluska w referacie "Moralność a polityka - między autentyzmem a rolą" na wstępie przedstawiła dwie koncepcje moralności: naturalną i stanowioną, a następnie, wychodząc od wymiaru spostrzegania społecznego "moralność - sprawność", a także rozróżniając autentyczną i fałszywą autoprezentację, przedstawiła podstawowe cechy i społeczne konsekwencje funkcjonowania polityków moralnych i niemoralnych.

Dr Mariusz Pawlukiewicz z UAM przedstawił dane z badań, z których wynikało, że działacze partyjni są bardziej zorientowani na sprawność, a mniej na moralność niż bezpartyjni, przy czym najwyższy wskaźnik orientacji sprawnościowej wykazali działacze SLD, a orientacji moralnościowej - działacze PiS. W każdej partii przeważała jednak orientacja na moralność.

Dr Marcin Stencel z UMCS porównał system wartości deklarowany przez wyborców i przypisywany kandydatom, na których głosowali w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Zbieżność obu systemów wartości była silniejsza w przypadku wyborców Bronisława Komorowskiego niż w przypadku wyborców Jarosława Kaczyńskiego. Jedno z wyjaśnień tego nieco zaskakującego rezultatu odwołuje się do specyfiki badanej próby - byli to młodzi dorośli, podczas gdy typowi wyborcy Kaczyńskiego są nieco starsi.

Interdyscyplinarny charakter konferencji dobrze odzwierciedla różnorodność tematyczna wystąpień (pełny program dostępny jest tutaj). W dyskusjach panowała ożywiona atmosfera, a różnice zdań niejednokrotnie wykraczały poza dyskurs naukowy w ścisłym jego rozumieniu.

Warto podkreślić dużą sprawność organizacyjną zespołu, który przygotował konferencję (na jego czele stała prof. Miluska) i miłą atmosferę obrad, które miały miejsce w niedawno oddanej do użytku nowej siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (na zdjęciu).

Jarosław Klebaniuk


drukuj poleć znajomym poprzedni tekst następny tekst zobacz komentarze


lewica.pl w telefonie

Czytaj nasze teksty za pośrednictwem aplikacji LewicaPL dla Androida:Polscy Hodżyści
Partia lewicowa na symulatorze politycznym
Discord
Teraz
Historia Czerwona
Komintern (SH)
Discord Sejm RP
Polska
Teraz
Szukam książki
Poszukuję książek
"PPS dlaczego się nie udało" - kupię!!!
Lca
Podpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach
https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1
Szukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.
wszędzie
zawsze

Więcej ogłoszeń...


9 sierpnia:

1930 - Urodził się Jacques Parizeau, kanadyjski ekonomista i polityk, zwolennik interwencjonizmu, nacjonalizacji i niepodległości Quebecu. Premier Quebecu w latach 1994-96.

1943 - Koło wsi Borów (pow. kraśnicki) oddział NSZ rozstrzelał 26-28 partyzantów Gwardii Ludowej i 4 mieszkańców pobliskich wsi.

1945 - Japonia: Amerykanie zrzucili bombę atomową na Nagasaki, zabijając ok. 75 tys. ludzi.

1963 - Zmarł Jan Gronkiewicz, działacz związkowy i polityczny, radny miasta Częstochowy, poseł do KRN i Sejmu Ustawodawczego, przeciwnik zjednoczenia PPS i PPR.


?
Lewica.pl na Facebooku